Monday, November 8, 2010

Нэг догол мөр

Бор дарсны амтанд
Бодол оюунаа чилээж
Бор зүрхнийхээ ганцаардлыг
Болор хундагатай хуваалцана

No comments:

Post a Comment